kptny

ՊՎՔ պրոֆիլ Պրուկցիոն գիծ

 • PVC Profile Production Line

  ՊՎՔ պրոֆիլի արտադրական գիծ

  Մոդելի թիվ՝ PVCPR-C51, PVCPR-C55, PVCPR-C65

   

  Ներածություն

  * ՊՎՔ խողովակների / պրոֆիլների պատրաստման այս շարքը նախատեսված է ՊՎՔ խողովակի և Պինդ ՊՎՔ պրոֆիլի արտադրանքները պրոֆեսիոնալ պատրաստելու համար